Δημοσιεύθηκε την

Ο ρόλος των Ταινιών Κινησιολογίας στην Αποκατάσταση Τραυματισμένων Αθλητών

χρήση ταινίων κινησιολογίας

Κάθε αθλητής γνωρίζει τον πόνο και τις επιπτώσεις που ένας τραυματισμός μπορεί να έχει στην επίδοσή του. Η αποκατάσταση είναι βασικό στάδιο για να επιστρέψει ο αθλητής στις κανονικές του επιδόσεις.Εδώ έρχεται σε βοήθεια ο ρόλος των ταινιών κινησιολογίας. Ας δούμε λοιπόν πώς αυτές οι ταινίες μπορούν να συμβάλουν στην αποκατάσταση τραυματισμένων αθλητών.

I. Εισαγωγή

Τι είναι οι ταινίες κινησιολογίας

Οι ταινίες κινησιολογίας είναι μια μορφή ελαστικής ταινίας που χρησιμοποιείται στη θεραπεία τραυματισμένων αθλητών και σε άλλες καταστάσεις αποκατάστασης. Οι ταινίες αυτές έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε να μιμούνται την ελαστικότητα του δέρματος και να εφαρμόζονται στις περιοχές που έχουν υποστεί τραυματισμό. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να βοηθούν στην ανακούφιση από τον πόνο, στη μείωση του οίδηματος και στη βελτίωση της κυκλοφορίας του αίματος στον τραυματισμένο ιστό. Οι ταινίες κινησιολογίας μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε διάφορες καταστάσεις, συμπεριλαμβανομένων τραυματισμένων αθλητών, ασθενών με νευρολογικά προβλήματα και παιδιά με νευρολογικές και άλλες αποκλίσεις.

Η σημασία της στην αποκατάσταση τραυματισμένων αθλητών

Η ταινία κινησιολογίας παίζει ζωτικό ρόλο στην αποκατάσταση τραυματισμένων αθλητών και όχι μόνο. Με τη χρήση της, μπορούν να βελτιωθούν μερικά σημαντικά πράγματα. Πρώτον, η κινησιολογία βελτιώνει την κυκλοφορία του αίματος στο τραυματισμένο σημείο. Δεύτερον, βελτιώνει το κινητικό εύρος και τελικά βοηθά στη μείωση της επιλείψεως και του πόνου.“Η τεχνική της κινησιολογίας μπορεί να βοηθήσει στην αποκατάσταση τραυματισμένων αθλητών, προλαμβάνοντας τον πόνο και βελτιώνοντας τη λειτουργία των μυών”, αναφέρει η Αικατερίνη Ζιάκα, εξειδικευμένη φυσιοθεραπεύτρια NDT-Bobath. Σε τραυματίες αθλητές, η κινησιολογία μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με άλλες θεραπευτικές μεθόδους.

Ωστόσο, η εφαρμογή της τεχνικής βασίζεται στον σκοπό και τον τύπο του τραυματισμού. Δεν είναι μια θεραπεία που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για όλα τα προβλήματα με τον ίδιο τρόπο.

Υπάρχουν πολλά παραδείγματα για το πόσο σημαντική είναι η κινησιολογία στην αποκατάσταση των τραυματισμένων αθλητών. Η χρήση της είναι ουσιώδης για να καθοδηγήσει την επαναφορά τους στην κανονική δραστηριότητα και να εξασφαλίσει τη σωστή λειτουργία των μυών τους.

Ο ρόλος των Ταινιών Κινησιολογίας στην Αποκατάσταση Τραυματισμένων Αθλητών

II. Ο ρόλος των ταινιών κινησιολογίας στην αποκατάσταση

Βελτίωση της κυκλοφορίας του αίματος

Η τοποθέτηση της ταινίας κινησιολογίας μπορεί να βελτιώσει την κυκλοφορία του αίματος στην περιοχή του τραυματισμού. Σύμφωνα με τον καθηγητή James Garrick, μια από τις βασικές λειτουργίες της ταινίας kinesiology tape είναι η βελτίωση της κυκλοφορίας του αίματος και της λεμφικής ροής. Αυτό βοηθά στην αφαίρεση των τοξινών από την περιοχή του τραυματισμού και στη διάχυση των θρεπτικών ουσιών για την ανάπτυξη και την αναζωογόνηση των κυττάρων. Ως εκ τούτου, η ταινία κινησιολογίας αποτελεί πολύτιμο εργαλείο για την αποκατάσταση τραυματισμένων αθλητών και τη βελτίωση της απόδοσής τους.

Βελτίωση του κινητικού εύρους

Η χρήση των ταινιών κινησιολογίας μπορεί να βοηθήσει στη βελτίωση του κινητικού εύρους των τραυματισμένων αθλητών. Συγκεκριμένα, οι ταινίες μπορούν να βοηθήσουν να αποκατασταθεί η κακή θέση των μυών, να βελτιωθεί η συντονισμένη κίνηση και να αυξηθεί η ευλυγισία των αρθρώσεων. Σύμφωνα με ένα μέτρημα που διενεργήθηκε, η εφαρμογή της κινησιοταινίας μπορεί να αυξήσει την κινητικότητα έως και 20%. Ως εκ τούτου, η χρήση των ταινιών μπορεί να βοηθήσει τους τραυματισμένους αθλητές να επιστρέψουν στην αγωνιστική τους δραστηριότητα το συντομότερο δυνατό.

Βοήθεια στη μείωση της επιλείψεως και του πόνου

Η θεραπεία με ελαστικό Kinesio tape μπορεί να βοηθήσει στη μείωση της επιλείψεως και του πόνου σε τραυματίες αθλητές και όχι μόνο. Ταινίες κινησιολογίας καλύπτουν τα περισσότερα σημεία ενός τραυματισμού και συγκεκριμένα προστατεύουν τον τραυματισμένο ιστό, ενώ υποβοηθούν το ισορροπημένο στήριγμα των μυών και των αρθρώσεων. Το αποτέλεσμα είναι μια βελτίωση της κυκλοφορίας του αίματος και του κινητικού εύρους που μας βοηθά στο να μικρύνουμε την επιλείψεων. Όπως επισημαίνει η Αικατερίνη Ζιάκα, εξειδικευμένη φυσιοθεραπεύτρια, “οι ταινίες κινησιολογίας επιτρέπουν στους αθλητές να συνεχίσουν την κανονική δραστηριότητά τους, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να μειώσουν τον πόνο τους και να επανέλθουν στο γήπεδο γρηγορότερα”.

Ταινίες κινησιολογίας

III. Παραδείγματα χρήσης των ταινιών κινησιολογίας

Σε τραυματίες αθλητές

Ο ταινίες κινησιολογίας αποτελούν μια εξαιρετική μέθοδο για αθλητές που έχουν υποστεί τραυματισμούς. Με τη χρήση της κατάλληλης ταινίας, μπορούν να βελτιωθούν οι συνθήκες αποκατάστασης του τραυματισμού και να μειωθεί ο πόνος. Επιπλέον, όπως αναφέρεται στο physionews.gr, “η τοπική έγχυση στεροειδών σε συνδυασμό με από την χρήση εικονικής περίδεσης “kinesio tape” ή “kinesiology tape” σε μή καταπονημένους ή όχι υψηλού επιπέδου αθλητές έχει αποδειχθεί ότι βελτιώνει σημαντικά την αποκατάσταση μετά από τραυματισμό”. Επιπλέον, σύμφωνα με το ίδιο άρθρο, οι ταινίες κινησιολογίας μπορούν να βελτιώσουν το κινητικό εύρος του αθλητή και να ενισχύσουν την κυκλοφορία του αίματος στον τραυματισμένο ιστό. Είναι φυσικά σημαντικό να χρησιμοποιηθούν οι κατάλληλες τεχνικές και ταινίες για την καλύτερη δυνατή αποκατάσταση του τραυματισμού.

Σε ασθενείς με νευρολογικά προβλήματα

Οι ταινίες κινησιολογίας μπορούν να βοηθήσουν και σε ασθενείς με νευρολογικά προβλήματα. Πιο συγκεκριμένα, μια έρευνα δείχνει ότι οι χρήστες των ταινιών κινησιολογίας βελτιώνουν την ισορροπία τους καθώς και τη λειτουργία του νευρικού τους συστήματος. Ειδικότερα, η ταινία κινησιολογίας μπορεί να “διεγείρει τους αισθητήρες στο δέρμα και να βοηθά στην καλύτερη αντίληψη του σώματος”. Επιπλέον, “ένα από τα βασικά πλεονεκτήματα των ταινιών κινησιολογίας είναι η υποστήριξη του μυϊκού συστήματος, το οποίο επηρεάζει τη λειτουργία του νευρικού συστήματος, καθιστώντας τον οργανισμό πιο αποτελεσματικό και λειτουργικό”. Άρα, η χρήση τους μπορεί να βοηθήσει ασθενείς με νευρολογικά προβλήματα να βελτιώσουν τις λειτουργίες τους και να αισθανθούν καλύτερα.

Σε παιδιά με νευρολογικές και άλλες αποκλίσεις

Οι ταινίες κινησιολογίας δεν χρησιμοποιούνται μόνο σε αθλητές αλλά και σε παιδιά με νευρολογικές και άλλες αποκλίσεις. Είναι ιδιαίτερα χρήσιμες για τους μικρούς ασθενείς, αφού το αιμάτωση και η κυκλοφορία του αίματος βελτιώνονται δραματικά. Επιπλέον, βοηθούν στην μείωση της επιλείψεως και του πόνου, ενώ βελτιώνουν το κινητικό εύρος. Όπως αναφέρει και η εξειδικευμένη φυσιοθεραπεύτρια NDT-Bobath Αικατερίνη Ζιάκα, “Ο στόχος της θεραπείας με ελαστική ταινία κινησιολογίας διαφέρει βάση του τύπου του τραυματισμού και της πάθησης.” Είναι, συνεπώς, σημαντικό να έχουμε εξειδικευμένους επαγγελματίες που θα επιλέξουν την κατάλληλη θεραπεία για κάθε περίπτωση.

IV. Πώς επιλέγεται η κατάλληλη ταινία κινησιολογίας

Βάση του σκοπού της θεραπείας

Η βάση του σκοπού της θεραπείας είναι η κατανόηση των αναγκών του ασθενούς και η στοχοθετημένη χρήση των ταινιών κινησιολογίας για να βελτιώσουμε την κατάσταση του. Το κάθε πρόβλημα απαιτεί διαφορετικούς στόχους και βήματα για την αποκατάσταση του, και οι ταινίες κινησιολογίας μπορούν να συνδράμουν σε αυτό. Είτε πρόκειται για αθλητικό τραυματισμό είτε για ελαττώματα κινητικότητας, οι ταινίες αυτές μπορούν να βοηθήσουν στη βελτίωση της κυκλοφορίας του αίματος, στην αύξηση του κινητικού εύρους, αλλά και στη μείωση της επιλείψεως και του πόνου. Βάση του τύπου του τραυματισμού και των αναγκών του ασθενούς, η χρήση ταινιών κινησιολογίας μπορεί να αποτελέσει απαραίτητο εργαλείο στη θεραπευτική διαδικασία.

Βάση του τύπου του τραυματισμού

Το είδος του τραυματισμού παίζει σημαντικό ρόλο στη χρήση της ταινίας κινησιολογίας κατά την αποκατάσταση των τραυματισμένων ανθρώπων. Όπως αναφέρει η ιστοσελίδα GSPMED, «τα διάφορα τεχνάσματα της ταινίας κινησιολογίας χρησιμοποιούνται ανάλογα με τον τύπο του τραυματισμού, όπως σπλαχνική θλάση, μηνίσκους γόνατος, τενόντιο και δενδροειδείς προβληματισμούς.» Επίσης, σύμφωνα με την Healthaction, «η ταινία κινησιολογίας μπορεί να βοηθήσει στην αντιμετώπιση διαφόρων προβλημάτων, όπως η υπερβολική κίνηση ενός αρθρώματος, η εξαντλητική δραστηριότητα σε έναν μυ και οι πληγές». Αυτό σημαίνει ότι η χρήση της ταινίας κινησιολογίας προσαρμόζεται στις ανάγκες του κάθε αθλητή και ατόμου που έχει υποστεί τραυματισμό.

Ταινίες κινησιολογίας

V. Συμπεράσματα

Η τεράστια σημασία των ταινιών κινησιολογίας στην αποκατάσταση τραυματισμένων αθλητών

Η χρήση των ταινιών κινησιολογίας έχει τεράστια σημασία στην αποκατάσταση τραυματισμένων αθλητών. Αυτές οι ταινίες διεγείρουν την κυκλοφορία του αίματος, βελτιώνουν το κινητικό εύρος των ασθενών και παρέχουν βοήθεια στη μείωση της επιλείψεως και του πόνου. Επίσης, οι ταινίες αυτές αποτελούν μέρος της θεραπείας είτε για συγκεκριμένους τραυματισμούς είτε για τυχαία προβλήματα. Η εξειδικευμένη φυσιοθεραπευτής Αικατερίνη Ζιάκα αναφέρει: “Εκτός όμως από τους αθλητές τα χρησιμοποιούμε και σε ασθενείς με νευρολογικά προβλήματα και σε παιδιά με νευρολογικές και άλλες αποκλίσεις”. Οι ταινίες κινησιολογίας είναι ένας αποτελεσματικός τρόπος αποκατάστασης των τραυματισμένων αθλητών.