Το αναπηρικό αμαξίδιο δεν είναι πλέον μόνο ένα εργαλείο μετακίνησης. Είναι ταυτόχρονα και ένα σημαντικό μέσο επανένταξης και επιστροφής σε μια επιθυμητή κοινωνική ζωή. Στόχος ενός ορθοστάτη είναι η διευκόλυνση του χρήστη να σταθεί σε όρθια θέση απολαμβάνοντας μεγαλύτερη ανεξαρτησία και ευκολία σε πρόσωπο με πρόσωπο επικοινωνία με φίλους και συγγενείς.

Προβολή όλων των 15 αποτελεσμάτων

Προβολή όλων των 15 αποτελεσμάτων